Browse by Publication Title

Number of items: 11.

Cabaran-cabaran tentang data bersepadu (data integration) / Mohd Ridwan Seman @ Kamarulzaman and Mohd Rozi Remeli @ Rameli. (2009) TINTA (17). pp. 29-35. ISSN 0127-5700

Dunia tanpa sempadan : cabaran terhadap pembangunan modal insan berdaya saing / Azman Ibrahim. (2009) TINTA (17). pp. 23-28. ISSN 0127-5700

Ethics in research / Dr. Dang Merduwati Hashim. (2009) TINTA (17). pp. 41-44. ISSN 0127-5700

Faculty of Information Management, UiTM : past, present and future / Associate Professor Dr. Adnan Jamaludin and Professor Dato' Dr. Raja Abdullah Yaacob. (2009) TINTA (17). pp. 1-22. ISSN 0127-5700

Mengetahui gaya pembelajaran anda untuk pembelajaran berkesan / Prof. Madya Hajah Fuziah Haji Mohd Nadzar. (2009) TINTA (17). pp. 58-62. ISSN 0127-5700

Minat membaca dan ayat-ayat cinta/ Abd Rahim Abd Rahman. (2009) Bulletin. Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Pembudayaan ilmu dalam kerja seharian / Prof. Dato' Dr. Raja Abdullah Yaacob. (2009) TINTA (17). pp. 45-57. ISSN 0127-5700

Peranan pihak pengurusan pusat sumber sekolah ke arah pembestarian pendidikan / Hajah Sobariah Awang Mukhtar. (2009) TINTA (17). pp. 63-72. ISSN 0127-5700

Records management and ISO 9000 / Prof. Dato' Dr. Raja Abdullah Yaacob. (2009) TINTA (17). pp. 73-85. ISSN 0127-5700

Redefining the roles of the university librarians / Dr. Wan Ab. Kadir Wan Dollah and Mohd Zaihan Hussin. (2009) TINTA (17). pp. 36-40. ISSN 0127-5700

Reminescence of Radha Nadarajah : The first head school of Library Science, UiTM / Professor Dato' Dr. Raja Abdullah Yaacob. (2009) TINTA (17). pp. 86-88. ISSN 0127-5700

This list was generated on Tue May 9 20:54:06 2023 UTC.