Browse by Publication Title

Number of items: 12.

(1992) Artificial Intelligence / Wan Dorishah Wan Abdul Manan. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 49-55. ISSN 0128-5610

(1992) Content-based instruction at the tertiary level an exploration / Noorzan Hj. Mohd. Noor. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 1-12. ISSN 0128-5610

(1992) Object-oriented programming : a new programming paradigm / Syed Ahmad Aljunid and Nordin Abu Bakar. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 37-42. ISSN 0128-5610

(1992) Pemfaktoran QU di dalam menentukan garis regresi / Wan Jaafar Endut. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 28-34. ISSN 0128-5610

(1992) Perbezaan fatwa sahabat : punca dan kesannya kepada perkembangan perundangan Islam / Mohd Sabri Abdul Ghafar. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 26-36. ISSN 0128-5610

(1992) Raja Berperlembagaan / Abdul Jalil Mohamed Ali. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 13-27. ISSN 0128-5610

(1992) Sains Islam : satu tinjauan terhadap perkembangannya / Zakaria Mustaffa. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 43-52. ISSN 0128-5610

(1992) Turing Machine / Nordin Abu Bakar. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 35-41. ISSN 0128-5610

(1992) Using role play in teaching for academic and occupational purposes in ITM teaching-learning situations / Siti Akmar Abu Samah. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 42-48. ISSN 0128-5610

(1992) Wang : satu pengenalan dan implikasinya ke atas inflasi di Malaysia / Nor Khasimah Aliman. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-5610

(1992) The auditor and the law / Rohani Mohd. Shah. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 18-25. ISSN 0128-5610

(1992) An exposition of the different approaches in teaching writing through class-newsletter production / Yusof Haji Mustapha and Sharifah Shakirah Alqadree. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 53-59. ISSN 0128-5610

This list was generated on Wed May 25 00:06:56 2022 UTC.