Browse by Publication Title

Number of items: 12.

Artificial Intelligence / Wan Dorishah Wan Abdul Manan. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 49-55. ISSN 0128-5610

Content-based instruction at the tertiary level an exploration / Noorzan Hj. Mohd. Noor. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 1-12. ISSN 0128-5610

Object-oriented programming : a new programming paradigm / Syed Ahmad Aljunid and Nordin Abu Bakar. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 37-42. ISSN 0128-5610

Pemfaktoran QU di dalam menentukan garis regresi / Wan Jaafar Endut. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 28-34. ISSN 0128-5610

Perbezaan fatwa sahabat : punca dan kesannya kepada perkembangan perundangan Islam / Mohd Sabri Abdul Ghafar. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 26-36. ISSN 0128-5610

Raja Berperlembagaan / Abdul Jalil Mohamed Ali. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 13-27. ISSN 0128-5610

Sains Islam : satu tinjauan terhadap perkembangannya / Zakaria Mustaffa. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 43-52. ISSN 0128-5610

Turing Machine / Nordin Abu Bakar. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 35-41. ISSN 0128-5610

Using role play in teaching for academic and occupational purposes in ITM teaching-learning situations / Siti Akmar Abu Samah. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 42-48. ISSN 0128-5610

Wang : satu pengenalan dan implikasinya ke atas inflasi di Malaysia / Nor Khasimah Aliman. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-5610

The auditor and the law / Rohani Mohd. Shah. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 18-25. ISSN 0128-5610

An exposition of the different approaches in teaching writing through class-newsletter production / Yusof Haji Mustapha and Sharifah Shakirah Alqadree. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 53-59. ISSN 0128-5610

This list was generated on Tue Mar 5 09:49:16 2024 UTC.