Browse by Document Language

Number of items: 17.

Thesis

(1984) Pembangunan tanah adat di Negeri Sembilan / Rosli Mohd Yusof. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1984) Kajian sosio ekonomi pekebun kecil koko berdasarkan kepada pengeluaran pendapatan dan pemasaran di daerah Manjung, Perak / Ismadi Abdullah. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Penilaian perancangan fizikal Bandar Sentul Pasar / Hasaniah Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Syarikat bas Kuala Selangor Sendirian Berhad masalah , penyelesaian dan masa depannya / Sazali Ahmad ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Bumbung traditional. Konsep dan Falsafah / Jahasnum Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Sistem funikular : Antara fungsi, perkhidmatan dan masalah. Kajian Kes : Bukit Bendera Pulau Pinang / Abd Latif Khalid and Anuar Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Senibena rumah panjang kaum Iban di Sarawak / Malike Mahli. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Kajiselidik terhadap tahap kejayaan pemborong binaan bumiputera di Kuala Lumpur / Shawal Mat. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Keberkesanan penggunaan konsep sekolah rumah pangsa dari aspek fizikal, sosial dan ekonomi. Kajian Kes, Sekolah Rendah Kebangsaan Bt. 3 1/2, Jalan Cheras, Kuala Lumpur / Ab Ran Muhammad. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Tinjauan terhadap sistem penempatan berkelompok peniaga bumiputera dari aspek perancangan fizikal / Hasbullah Mustafa. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Perkembangan sistem pasar tradisional di Malaysia. Kajian kes : Pasar Besar Kota Bharu / Rohani Osman. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Kajian bangunan lama : Masjid Sg. Ramal Luar, Kajang / Abdul Aziz Ramli ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Sistem pengurusan kenderaan ITM / Hatta Sapwan. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Kajian keatas penerimaan perkhidmatan bas Syarikat Sri Jaya dalam memberi pengangkutan khas kepada kakitangan kerajaan di Wilayah Persekutuan / Ramli Sarmany , Azmil Idris and Arsof Mamat. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Pengaruh urbanisasi bandaraya Georgetown terhadap Penang Bazaar / Shahimi Shah Shahidan and Abdul Rahman Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Industri setinggan : faktor pertumbuhan dan implikasi terhadap persekitaran (kes kajian ; Batu 4 1/2 - Jalan Gombak) / Wan Abd. Ghafar Wan Abd. Hamid and Rakiah Puteh. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Komplek Pejabat Kastam Di Pelabuhan Kelang, Selangor / A. Karim Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 00:49:01 2022 UTC.