Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1984

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Pertumbuhan kondominium di Kuala Lumpur/ Zuhairni Abdul Ghani. (1984) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Seremban transport interchange / Azmi Abdul Rahim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Keperluan perancangan lanskap perumahan di dalam proses perancangan perbandaran. Kes kajian : Kompleks Perumahan Tunku Abdul Rahman, Jalan Pahang - Jalan Tun Razak / Mohamad Mokhtar Abdullah. (1984) [Student Project] (Submitted)

Penilaian perancangan fizikal Bandar Sentul Pasar / Hasaniah Ahmad. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Senibina Melayu di Negeri Sembilan – Minangkabau dulu dan kini / Mohd Saburi Azirun. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajian masalah perlaksanaan polisi di negeri Selangor - Kes kajian : Bandar Baru Shah Alam / Harizah Hassan. (1984) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The practice of real estate agency / Haslinah Yacob. (1984) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Konsep senibina rumah Melayu tradisional — secara khusus senibina Kedah / Noor Hayati Hj. Hussien @ Kassim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Analisa perbandingan bangunan pusat membeli-belah di Kuala Lumpur / Kamsiah Ibrahim. (1984) [Student Project] (Submitted)

Peranan industri kecil di dalam mencapai matlamat polisi penyebaran kawasan industri / Zainah Ibrahim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Bumbung traditional. Konsep dan Falsafah / Jahasnum Jaafar. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Sistem funikular : Antara fungsi, perkhidmatan dan masalah. Kajian Kes : Bukit Bendera Pulau Pinang / Abd Latif Khalid and Anuar Ibrahim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Senibena rumah panjang kaum Iban di Sarawak / Malike Mahli. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Profesyen perancangan bandar peranan dan prospek pegawai perancang / Mohd. Samsudin Mohamed. (1984) [Student Project] (Submitted)

Pembangunan tanah adat di Negeri Sembilan / Rosli Mohd Yusof. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Keberkesanan penggunaan konsep sekolah rumah pangsa dari aspek fizikal, sosial dan ekonomi. Kajian Kes, Sekolah Rendah Kebangsaan Bt. 3 1/2, Jalan Cheras, Kuala Lumpur / Ab Ran Muhammad. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Tinjauan terhadap sistem penempatan berkelompok peniaga bumiputera dari aspek perancangan fizikal / Hasbullah Mustafa. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Penempatan kaum Mendailing di Perak Selatan (Chikus) hubungan diantara kehidupan sosial, senibena dan perancangannya / Tajul Edrus Nordin. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Penempatan kaum Mendailing di Perak Selatan (Chikus): hubungan diantara kehidupan sosial, senibena dan perancangannya / Tajul Edrus Nordin. (1984) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian pembangunan fizikal bandar Terengganu / Megawati Omar. (1984) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Perkembangan sistem pasar tradisional di Malaysia. Kajian kes : Pasar Besar Kota Bharu / Rohani Osman. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajian bangunan lama : Masjid Sg. Ramal Luar, Kajang / Abdul Aziz Ramli ... [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Pengaruh urbanisasi bandaraya Georgetown terhadap Penang Bazaar / Shahimi Shah Shahidan and Abdul Rahman Ibrahim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Industri setinggan : faktor pertumbuhan dan implikasi terhadap persekitaran (kes kajian ; Batu 4 1/2 - Jalan Gombak) / Wan Abd. Ghafar Wan Abd. Hamid and Rakiah Puteh. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Rumah tele Terengganu / Wan Jefri Wan Jaafar. (1984) [Student Project] (Unpublished)

An integrated approach to development planning in Kedah / Nor 'Asiqin Zainal. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Komplek Pejabat Kastam Di Pelabuhan Kelang, Selangor / A. Karim Zakaria. (1984) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Tue Jun 25 01:08:37 2024 UTC.