Persepsi pelajar terhadap pengajaran pensyarah ekonomi yang berkesan: satu kajian kes di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah/ Normala Ismail

Ismail, Normala (2005) Persepsi pelajar terhadap pengajaran pensyarah ekonomi yang berkesan: satu kajian kes di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah/ Normala Ismail. [Research Reports] (Unpublished)

Abstract

Objektif utama kajian ini adalah unluk meninjau persepsi pelajar terhadap ciri - ciri pengajaran pensyarah Ekonomi yang berkesan. Kajian ini merupakan satu kajian lapangan berdasarkan kepada kajian rentas. Sampel kajian adalah terdiri daripada dua rat us lapan puluh scmbilan (289) orang pelajar pelbagai bahagian dan program pengajian daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah. Data dikutip dengan mengedarkan borang soal selidik setelah memperoleh kebenaran daripada Pengurusan UiTM Cawangan Kedah. Data dari kajian ini diproses dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. ujian - t. analisis varians dan analisis regresi berganda berasaskan pakej Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 12.0. i Iasii analisis varians menunjukkan persepsi pelajar terhadap pengajaran pcnsyarah Ekonomi yang berkesan di UiTM Cavvangan Kedah tidak dipengaruhi oleh kehadiran pelajar ke kuiiah. sama ada pelajar mempunyai asas Kursus Ekonomi, minal dan program pengajian. Sebaliknya. ia adalah berdasarkan jantina. Kursus Ekonomi yang diambil. kategori pelajar dan bahagian pengajian. Kajian turut mendapati terdapat empat (4) faktor yang mempengaruhi persepsi pelajar terhadap ciri - ciri pengajaran pensyarah Ekonomi yang berkesan, iaitu sikap dan sahsiah pensyarah, personaliti (peribadi) pcnsyarah, hubungan pensyarah dengan pelajar dan pensyarah dalam pengajaran. Bagi ciri - ciri personaliti (peribadi) pensyarah terdapat tiga (3) faktor yang mempengaruhinya, iaitu prihatin. peramah dasi tegas. diikuti dengan empat (4) faktor yang mempengaruhi pensyarah dalam pengajaran. iaitu penilaian pengajaran, pengetahuan dan pcngalaman mengajar. perscdiaan. perancangan dan perlaksanaan pengajaran. dan sensitiviti pensyarah. Seterusnya. bagi ciri ciri hubungan pensyarah dengan pelajar, kajian mendapati terdapat lima (5) faktor yang

Metadata

Item Type: Research Reports
Creators:
Creators
Email / ID Num.
Ismail, Normala
UNSPECIFIED
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > Teaching (Principles and practice)
L Education > LB Theory and practice of education > Performance. Competence. Academic achievement
Divisions: Universiti Teknologi MARA, Kedah > Sg Petani Campus > Research Management Institute (RMI), UiTM Cawangan Kedah
Keywords: persepsi pelajar; pensyarah Ekonomi; daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah; Kursus Ekonomi; tenaga professional; sensitiviti pensyarah
Date: 31 July 2005
URI: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/28558
Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of LP_NORMALA ISMAIL RMI K 05_5 edit.pdf] Text
LP_NORMALA ISMAIL RMI K 05_5 edit.pdf

Download (186kB)

Fulltext

Fulltext is available at:

ID Number

28558

Indexing

|

Statistic

Statistic details