Pengekalan dan pemuliharaan bangunan lama dan bersejarah di Bandar Klang sebagai destinasi pelancongan (kes kajian di Bandar Klang Selatan) / Mohamad Sufian Hasim

Hasim, Mohamad Sufian (1998) Pengekalan dan pemuliharaan bangunan lama dan bersejarah di Bandar Klang sebagai destinasi pelancongan (kes kajian di Bandar Klang Selatan) / Mohamad Sufian Hasim. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa bangunan-bangunan lama serta bersejarah merupakan satu khazanah yang penting kepada negara kita Malaysia. Ia merupakan satu aset yang berpotensi untuk meningkatkan sumber ekonomi negara. Potensinya dapat dilihat dari segi peningkatan industri atau sektor pelancongan. Pelancongan merupakan sektor kecil utama dalam sektor perkhidmatan yang menjana pendapatan pertukaran wang asing. Menurut Laporan Tahunan Statistik Pelancongan yang dibuat oleh Bahagian Penyelidikan Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia, kutipan dari pelancong dan pelawat asing sepanjang tahun 1996 berjumlah RM 11,251 juta dan telah menjadikan pelancongan sebagai penyumbang kedua terbesar selepas perkilangan. Di sini kita dapat lihat kepentingan sektor pelancongan di dalam peningkatan ekonomi negara. Disamping itu juga, bangunan-bangunan lama serta bersejarah ini merupakan satu khazanah warisan bangsa dan negara yang boleh diwasiatkan kepada generasi akan datang suatu masa kelak. Ini kerana ia menggambarkan identiti dan kebudayaan masyarakat dan negara itu sendiri. Oleh yang demikian, kemusnahan bangunanbangunan tersebut melambangkan musnahnya satu pembuktian sejarah perkembangan sesuatu masyarakat dan tempat. Kehilanganya juga melambangkan hilangnya satu rujukan yang sangat penting dari aspek teknologi pembinaan bangunan kerana kehilangan satu gaya senibina yang unik yang mungkin tidak akan dibina lagi pada masa hadapan dan tidak dapat dilihat lagi oleh generasi akan datang. Oleh yang demikian, untuk memastikan supaya potensi yang ada pada bangunanbangunan tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin, maka penggunaan pendekatan pengekalan dan pemuliharaan adalah sangat bertepatan. Untuk memastikan keberkesanan dalam perlaksanaannya, ia memerlukan satu kefahaman yang amat mendalam dan jelas tentang aktiviti-aktiviti serta kerja -kerja pengekalan dan pemuliharaan. Perkara ini amat penting untuk memastikan tahap pengekalan dan pemuliharaan bangunan yang ditentukan dapat dicapai. Ia juga perlu untuk menjaga dan memelihara keaslian bangunan lama termasuk sejarah dan kepentingan budaya dengan mengambil kira kehendak semasa berasaskan faedah-faedah yang diperolehi dari pengekalan dan pemuliharaan bangunan-bangunan lama ini. Oleh yang demikian, dengan penekanan kepada aspek pengekalan dan pemuliharaan warisan sejarah negara ini, adalah diharapkan ia akan dapat menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia amnya dan bandar Klang (kawasan kajian) khususnya dan seterusnya dapat meningkatkan sumber pendapatan negara melalui aktiviti pengekdlan dan pemuliharaan bangunan-bangunan tersebut.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MOHAMAD SUFIAN HASIM AP 98_5.PDF] Text
TD_MOHAMAD SUFIAN HASIM AP 98_5.PDF

Download (119kB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

24172

Indexing

Statistic

Statistic details