Tanggapan Pelajar UiTM Sarawak Kampus Samarahan terhadap Etika Sahsiah Rupadiri / Aida Montong

Montong, Aida and Jusoh, Siti Khadijah and Md yunus, Mohd Yuzri and Dureen, Zamri (2001) Tanggapan Pelajar UiTM Sarawak Kampus Samarahan terhadap Etika Sahsiah Rupadiri / Aida Montong. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Kajian ini adalah mengenai tanggapan para pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) terhadap etika sahsiah rupadiri dimana kajian kesnya bertempat di UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan. la dilihat dalam konteks untuk mengenalpasti tanggapan para pelajar disamping mengkajisambutan dan mendapatkan cadangan untuk diajukan kepada pihak pengurusan mengenai langkah-langkah yang pertu dititikberatkan serta sesuai dan boleh diterima oleh golongan pelajar untuk metnpraktikkan etika sahsiah rupadiri. Sampel kajian kami terdiri daripada 100 orang responden yang dipilih melalui kaedah pemerhatian, temuduga dan pengedaran borang soalselidik. Ujian untuk penganalisaan data adalah menggunakan programStatisticalPackageforSocialScience 7.5for window (SPSS). Basil kajian ini menunjukkan bahawa a) Pelajar yang sering melanggar peraturan universiti adalah diantara golongan yang banyak menolak etika sahsiah rupadiri. b) Pelajar yang kurang memahami kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam etika sahhsiah rupadiriseringmempertikaikan keberkesanan etika ini dan c) Pelajar yang terpengaruh dengan peraturan -peraturan dan gaya hidup pelajar-pelajar dari universiti lain lebih cenderung mempcotes kecana mereka inginkan kebebasan dan mengikut perkembangan terkini. Kesimpulannya, masatah untuk mengaplikasikan etika sahsiah rupadiri yang di praktikkan di Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak Kampus Samarahan (UiTMCSKS) adalah disebabkan oteh faktor-faktor dalaman dan luaran yang menjadi penentu kepada pemahaman mereka kepada konsep iniKuasa penentu ini merupakan jentera yang berfungsi untuk mempastikan samaada para petajar menerimadan seterusnyamengaplikasikannyaataupun sebaliknya.

Download

[img] Text
PPd_AIDA BT MONTONG 01 Q 5.PDF

Download (2MB)

Fulltext

Fulltext is available at:
UNSPECIFIED

Others


View in Google Scholar

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year