Keperluan maklumat dan kaedah pencarian maklumat pelajar-pelajar is 223,Fakulti Pengurusan Maklumat,Kampus Puncak Perdana, UiTM Shah Alam / Siti Yuhanis Othman

Othman, Siti Yuhanis (2007) Keperluan maklumat dan kaedah pencarian maklumat pelajar-pelajar is 223,Fakulti Pengurusan Maklumat,Kampus Puncak Perdana, UiTM Shah Alam / Siti Yuhanis Othman. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Kajian terhadap 'Keperluan Maklumat dan Kaedah Pencarian Maklumat Pelajarpelajar IS 223, Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Puncak Perdana, Shah Alam,Selangor' merupakan kajian yang fokus kepada jenis keperluan maklumat pelajar,sumber-sumber maklumat yang menjadi pilihan para pelajar, kaedah-kaedah mencari maklumat dan masalah-masalah yang sering berlaku ketika mencari maklumat. Kajian ini telah dijalankan di Fakulti Pengajian Maklumat, UiTM Shah Alam, Selangor dan responden kepada kajian ini terdiri daripada 5 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber) atau IS 223. Pelajarpelajar
ini terdiri daripada pelajar dari pelbagai semester dan terdiri daripada pelajar lepasan diploma dan STPM. Responden kepada kajian ini juga turut terdiri daripada beberapa orang pensyarah IS 223.Satu model teori telah dirangka bagi memastikan kajian ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif. Selain daripada model teori, kaedah tiga penjuru (triangulation) telah digunakan supaya maklumat yang diterima seimbang dan pelbagai. Kaedah tiga penjuru ini melibatkan pelajar-pelajar IS 223, pensyarah-pensyarah IS 223 dan rujukan daripada tesis-tesis yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan ini.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of PPb_SITI YUHANIS OTHMAN IM 07_5.pdf] Text
PPb_SITI YUHANIS OTHMAN IM 07_5.pdf

Download (4MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

15707

Indexing

Statistic

Statistic details