Kajian terhadap kebolehgunaan (usability) sistem zakat dalam talian di Malaysia: pendekatan psikometrik / Nurwahida Fuad and Abdul Manaf Bohari

UNSPECIFIED (2010) Kajian terhadap kebolehgunaan (usability) sistem zakat dalam talian di Malaysia: pendekatan psikometrik / Nurwahida Fuad and Abdul Manaf Bohari. Esteem Academic Journal, 6 (2). pp. 65-81. ISSN 1675-7939

Full text not available from this repository.

Abstract

Sejajar dengan perkembangan zaman teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), sistem zakat dalam talian telah dibangunkan di Malaysia seawal tahun 1990-an. Pembangunan sistem zakat dalam talian ini telah menjadikan agensi atau jabatan pengurusan zakat lebih efisien dan mampu berfungsi tanpa mengira masa, lokasi, dan situasi. Namun demikian, tahap kebolehgunaan sistem zakat dalam talian masih belum dinilai secara sepenuhnya sekaligus mewujudkanpersoalan mengenai sejauh manakah sistem zakat tersebut mudah diguna dan dikendali oleh para pengguna sistem. Jadi, objektifutama kajian ini bertujuan untuk menilai tahap kebolehgunaan sistem zakat dalam talian yang digunapakai di negeri-negeri di Malaysia. Reka bentuk penyelidikan yang dipilih adalah kajian penerokaan dan instrumen kajian yang diguna pakai adalah adaptasi daripada item ujian psikometrik oleh Lewis (1995). Instrumen ujian psikometrik ini mengandungi 19 item dengan skala pengukuran berbentuk likert 7 titik. Dalam pada itu, seratus orang responden telah mengambil bahagian dalam perlaksanaan ujian psikometrik ini dan melibatkan 14 sampel laman web zakat dalam talian. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa skor min item keseluruhan bagi 14 sistem zakat dalam talian adalah 5.84. Sungguhpun demikian, skor min tertinggi diperolehi oleh sistem zakat Selangor (6.60), diikuti oleh sistem zakat Wilayah Persekutuan (6.45), sistem zakat Pulau Pinang (5.82), sistem zakat Sabah (5.65) dan sebagainya. Manakala, skor min rendah, antaranya diperolehi oleh sistem zakat Perak (3.79), sistem zakat Kedah (3.56) dan sistem zakat Terengganu (3.84). Untuk itu, cadangan-cadangan dikemukakan bagi mempertingkatkan tahap kebolehgunaan sistem zakat dalam talian sekaligus memantapkan penggunaan sistem tersebut, khususnya para pengguna baru

Item Type: Article
Divisions: Universiti Teknologi MARA, Pulau Pinang
Journal or Publication Title: Esteem Academic Journal
ISSN: 1675-7939
Volume: 6
Number: 2
Page Range: pp. 65-81
Item ID: 16500
Uncontrolled Keywords: Sistem zakat; Malaysia; Psikometrik
Last Modified: 08 May 2017 04:51
Depositing User: Staf Pendigitalan 5
URI: http://ir.uitm.edu.my/id/eprint/16500

Actions (login required)

View Item View Item