Satu kajian tentang kecenderungan penunggang-penunggang motosikal dalam mengubahsuai motosikal mereka di Kuching / Mohammad Termidzi Arpa

Arpa, Mohammad Termidzi (2001) Satu kajian tentang kecenderungan penunggang-penunggang motosikal dalam mengubahsuai motosikal mereka di Kuching / Mohammad Termidzi Arpa. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Kajian ini adalah berkaitan dengan sikap sesetengah penunggang motosikal yang sering lnelakukan pengubahsuaian terhadap lnotosikal mereka di sekitar bandaraya Kuching. Tujuan dan matlamat kajian ini adalah untuk Inencari apakah faktor sebenar yang mendorong kecenderungan penunggang motosikal ini terlalu gelnar untuk mengubahsuai Inotorsikal mereka. Kajian bertujuan untuk mengkaji apakah jenis-jenis pengubahsuaian yang dilakukan keatas kenderaan tersebut. Selain daripada itu ianya juga adalah untuk mengkaji pengubahsuaian yang dilakukan itu boleh memberikan kesan salnpingan.la juga bertujuan untuk melnastikan keberkesanan peraturan-peraturan jalanraya yang ditetapkan oleh para pihak berkuasa kepada penunggang-penunggang jalanraya Signifikasi kajian ini ialah ianya boleh Inenjadi salah satu bahan rujukan kepada para pelajar mahupun orang awam yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pengubahsuaian motosikal. la. juga. penting kepada jabatan-jabatan tertentu contohnya Jabatan Pengangkutan Jalan serta pihak polis sebagai bahan rujukan mereka mengenai masalah ini. Kaedah Dan Prosidur yang digunakan da.lam menjalankan penyelidikan ialah d.engan menggunakan ka-edah penyoala-n iaitu mengedarkan borang kaji selidik kepada penunggang motorsikal di sekitar bandaraya Kuching. Selain daripada itu kaedah temubual juga akan tumt digunakan bagi mendapatkan maklulnat. M.enggunakan kaedah pemerhatian menggunakan foto yang berkaitan dengan contoh-contoh pengubahsuaian Kesimpulan yang boleh didapati daripada penyelidikan ini ialah pelbagai aspek yang berkaitan dengan pengubahsuaian motosikal telah diketengahkan. Segala aspek kajian dikupas dari mula hingga ke akhir seperti sikap penunggang, contoh pengubahsuaian yang dilakuka~ kesan 'pengubahsuaian, komen pihak berkuasa. lni adalah untuk Inembuka mata masyarakat da.n jabatan-jabatan yang tertentu bahawa ada kemungkinan gejala pengubahsuaian ini akan mendatangkan gejala yan.g lebih buruk pada masa akan datang.

Download

[img] Text
TD_MOHAMMAD TERMIDZI ARPA AD 0_5.pdf

Download (4MB)

Fulltext

Fulltext is available at:
UNSPECIFIED

ID Number

14265

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year