Browse by Events

Group by: Event Title | Event Dates | Event Type | Event Location
Number of items: 7.

Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang

Budaya Ilmu, Budaya Berfikir dan Budaya Berkarya : Memugar Tradisi Kesarjanaan di Institusi Pengajian Tinggi / Rasid Muhamad. (2008) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

Common views from the commentators about accounting measurement / Sharifah Norhafiza Syed Ibrahim. (2006) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

Ke arah universiti bertaraf dunia / Abdullah Suhaimi Mohamed. (2006) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

Operasi e-LEva di UiTM Pahang: Satu kajian kes / Khairul Nizam Abdul Halim. (2006) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

Penubuhan muzium sejarah semulajadi di Malaysia: Isu dan cabaran / Muzamil Mustaffa, Sarina Hashim and Mohd Shahrim Senik. (2006) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

Perisian pengarangan multimedia dalam e-pembelajaran / Khairul Nizam Abdul Halim. (2006) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

ePAct System (UiTM Pahang Activities System) / Roslan Jamaludin. (2006) In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

This list was generated on Sat Apr 1 13:17:44 2023 UTC.