Browse by Events

Group by: Event Title | Event Dates | Event Type | Event Location
Number of items: 90.

2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017)

Akhlak terbina komunikasi sempurna / S.Salahudin Suyurno … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Aktiviti pembangunan saham wakaf di Johor / Nurfarhana Mohd Daud … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Aktiviti pembangunan spiritual bagi asnaf zakat fakir dan miskin di Selangor / Emie Sylviana Mohd Zahid … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Analisis kerelevanan kurikulum kursus pemikiran dan tamadun Islam (CTU151) terhadap pelajar di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Aplikasi syarat kesahihan hadith terhadap model komunikasi berkesan / Muhammad Taufik Md Sharipp … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Art photography: Ideation and influences of Islamic geometric patterns / Azmil Aswad Che Mat, Aidah Alias and Farihan Zahari. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Assessing managers’ perception towards fitness: Examining a few procedures and steps / Saidin Wan Ismail and Norzaidi Mohd. Daud. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Budaya berfikir kritis Islam sebagai pendekatan dalam mengukuhkan jatidiri masyarakat Melayu kini / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Contemporary telekung in Malaysia it's challenges and realities / Norzaleha Zainun, Jamiaah Abdul Holed and Zolina Mohamad. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Corporate philanthropy as a corporate social responsibility component: An Islamic perspective / Wan Noor Hazlina Wan Jusoh … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Crowdfunding: A new phenomenon of philantrophic method / Nurzahidah Jaafar … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Dakwah melalui media sosial: Penerimaan dalam kalangan warga IPD Setiu, Terengganu / Azman Che Mat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Determinants of electronic commerce adoption: Case study among Small and Medium Enterprise (SME) in Klang Valley / Nur Atiqah Zainuddin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Dilema hak suami pasca penceraian: Suatu penelitian awal di Malaysia / Mohd Ab Malek Md Shah … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Elemen kekal harta wakaf: Analisis menurut fuqaha dan undang-undang di Malaysia / Che Zuina Ismail … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Etika pengurusan sumber manusia bagi Muslimpreneurs dalam perniagaan berskala kecil / Mohd Faizal P.Rameli … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Gagasan Madrasah al-Zahra’: Penubuhan universiti Islam di akhir kerajaan Turki Uthmani / Mohd Nasir Ayub … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Genre historiografi Ibn al-Athir / Norsaeidah Jamaludin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Hadith's source of reference finder browser extension / Mohamad Hafiz Khairuddin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Halal vs non-halal cosmetic: Positioning in Malaysian market / Azahar Harun … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Hukum Kanun Brunei dan Hukum Kanun Melaka: Suatu ristaan sejarah / Dzulkiflee Abdul Latif. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Identifying a lotus motif transformation on the Melaka traditional mosque’s roof crown in 1720-1950 / Raziq Abdul Samat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Jender dalam perspektif Nasaruddin Umar / H Jamali Sahrodi MA and Amin Maulana. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kaedah hafazan : Suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kajian awal tahap kesukarelawan di kalangan rakyat Johor, Malaysia / Nik Rozilaini Wan Mohamed … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kajian literatur istilah ‘Umran Ibn Khaldun / Abdul Qayuum Abdul Razak and S. Salahudin Suyurno. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kartun bertemakan dakwah islamiyah atas talian: Interpretasi dakwah sarkastik dan satira / Fazlina Mohd Radzi and Azahar Harun. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Keindahan konsep tauhid dalam rekabentuk motif-motif seni tradisi Melayu / Shaliza Dasuki … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kelangsungan budaya masyarakat Chetti Melaka era globalisasi / Siti Nurul Izza Hashim … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kepentingan kepercayaan konsep ilmu dalam pembentukan pandangan alam / Mahfuzah Mohammed Zabidi and Rohaya Sulaiman. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Komunikasi intra personal dalam dialog antara agama: Pengalaman saudara baru / Azarudin Awang … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Konsep amar makruf nahi mungkar dalam kerangka dakwah Islam / Razali Musa … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Konsep kepimpinan Melayu Islam di Nusantara menurut teks Bustan al-Salatin / Shah Rul Anuar Nordin. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Madrasah menggapai mutu / H Maksum MA. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Maqasid syariah dalam pelancongan menurut Islam / Nor Azlina Abd Wahab … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Media baharu dan budaya popular Islam: Peranan dan realiti / Aini Faezah Ramlan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Mekah pusat dunia: Hubungan dengan Brunei / Muhammad Hadi Muhammad Melayong. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Metodologi penulisan Syed Qutb dalam kitab Fi Zilal al-Quran / Halipah Hamzah and Noormala Rabu. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Metodologi penulisan isu kenabian menurut Badiuzzzaman Said Nursi dalam kitab Rasail al-Nur / Muaz Mohd Noor … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Multimodal analysis of muslimah cosmetic billboards / Nor Atifah Mohamad … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Muslims in South Korea: The way of life / Mahsuri Khalid … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Ngaji kitab bersama para Kiai Cirebon ‘memaknai jihad Islam’ untuk meraih sukma pancasila / Siti Fatimah M.Hum. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Notes on the Ibadi religious architecture: A comparative study of the mosques in Mzab, Djerba, and Oman / Naima Benkari. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Paradigma tauhid dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat (CSR) / Norajila Che Man, Muhammad Rahimi Osman and Mohd Faizal P.Rameli. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pemantauan dan penguatkuasaan halal terhadap produk makanan import oleh Jakim / Mohd Zaid Daud … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pembangunan dan pengesahsahihan instrumen manhaj rabbãniyyah sebagai indikator komunikator Islam / Muhammad Taufik Md Sharipp, S Salahudin Suyurno and Mohamad Shafiei Ayub. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pembangunan tanah wakaf melalui inovasi istibdal / Che Zuina Ismail … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pembangunan wakaf kesihatan: Model operasi dan pengurusan Hospital Waqaf An-Nur (HWAN) / Norizah Mohamed @ Daud … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pembelajaran berpusatkan pelajar dan pencapaian pelajar Bahasa Arab / Azman Che Mat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pendekatan terhadap Islam: Satu sorotan awal / Mohd Farhan Abd Rahman and Muhamad Azrul Azwan Azman. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pendekatan fuqaha dalam memahami illah riba bagi emas & perak / Mohd Asyadi Redzuan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Penentuan tarikh perkahwinan Rasulullah SAW berdasarkan pengiraan takwim hijri terkini / Nur Jannah Ballazi … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Penetapan had kifayah zakat pelajar di UiTM: Satu keperluan / Baharuddin Sayin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pengambilan hukum uruf dalam zakat emas perhiasan negeri-negeri di utara Malaysia / Noraini Saro and Tutasting@Rawi Nordin. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pengurusan akidah di Malaysia secara berorganisasi: Satu tinjauan awal tentang jalinan antara institusi Islam kerajaan pusat dan negeri di Malaysia / Sophian Rambli and Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pengurusan harta menurut Islam: Analisa menurut perspektif maqasid syariah / Nor Azlina Abd Wahab … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Penilaian pakar dalam model konseptual penggunaan berhierarki Islam / Basri Abd. Ghani and Ahmad Azrin Adnan. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Penjagaan akal menurut perspektif Islam dalam konteks maqasid syariah / Fadhilah Adibah Ismail … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Peranan IPTA dan IPTS dalam menerapkan pendidikan al-Quran di dalam kurikulum sebagai kursus teras bagi semua pelajar Islam di Malaysia: Kajian awal di beberapa buah IPT di Malaysia / Nor Ashiqeen Jamaluddin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Peranan Sultan Abu al-Hasan ‘Ali al-Marini dalam kerajaan Banu Marin di Fas, al-Maghrib (1331-1351M) / Mariam Farhana Md Nasir … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Peranan laman Facebook dalam penyampaian maklumat pengurusan pusaka / Mohd Khairy Kamarudin, Mohd Hafizie Suhaimi and Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Peranan sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara / H Sumanta MA. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Perlaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan digital bagi kursus CTU281: Kesan terhadap motivasi diri pelajar grafik di UiTM Alor Gajah / Ilinadia Jamil … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Perspektif kitab Quran terhadap bidang pengurusan rekod / Ahmad Azman Mohamad Ramli … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Perubahan akhlak saudara kita selepas memeluk Islam di Johor / Nur Najwa Hanani Abd Rahman … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Potensi seni iluminasi al-Qur’an mushaf Malaysia / Nik Narimah Nik Abdullah … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Prasasti Terengganu: Kepentingannya dalam sejarah tamadun Islam Alam Melayu / Nor Adina Abdul Kadir … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Profil asnaf zakat di kalangan pelajar UiTM Melaka Kampus Bandaraya / Nor Rafedah Mohsan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Qualitative characteristics accounting information of kariah mosque: A concept paper / Masita Hassan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Sejarah Universiti al-Azhar sebagai model institusi pendidikan wakaf terulung / Mohd. Ali Muhamad Don. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Sejarah institusi ketenteraan di Malaysia dan sumbangan kepada kelangsungan ketamadunan / Burhanuddin Jalal … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Sejarah pengajian pondok dan tokoh ulama: Kajian di daerah Besut, Terengganu Darul Iman / Mohd Zainodin Mustaffa … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Shariah risk profiling through shariah based business modeling: A rectification plan for shariah audit finding (SNCR-01) for company xyz / Mohd Helmi Ahmad and Najahuddin Lateh. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Siapakah yang sayang: Pengurusan gerontologi, kajian di Rumah Amal Baitul Rahmah, Rawang / Nurzahidah Jaafar … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Sulh approach in the education loan’s repayment: The study on education loans of the National Higher Education Fund Corporation (PTPTN) / Dziauddin Sharif … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Ta’liq talak: Antara peruntukan perundangan dan amalan di Melaka / Noormala Rabu … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Toleransi agama dalam kehidupan komuniti Muslim baharu: Tinjauan dari aspek cabaran / Azarudin Awang … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Total quality management and halal certification of food product in Malaysia / Rizuwan Abu Karim … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Travel patterns of people with physical disabilities in attractions sector of Selangor’s tourism industry / Nurul Fatin Nabila Md Nafiah … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Unsur-unsur takmilah dalam filem Islam / Mohamad Shafiei Ayub … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Urustadbir harta wakaf Melaka: Strategi penambahbaikan oleh Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) / Norajila Che Man … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Wasatiyyah sebagai asas pembuatan keputusan pelabur Muslim / Noor Hasyimah Sulaiman … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Za’Ba, Melayu dan kolonialisme Inggeris / Noor Aziera Mohamad Rohana … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

The correlation between salah (prayers) and students’ academic performance / Che Haslina Abdullah… [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

The development of character category in Jawi typography-an implementation in typography course in UiTM / Intan Nur Firdaus Muhammad Fuad, Sharifah Raudzah S. Mahadi and Ahmad Khairul Azizi Ahmad. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

The impact of macroeconomic variables on FTSE Bursa Malaysia Emas Shariah Index / Siti Nurulhuda Ibrahim … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

An insight into the Islamic Manufacturing Practices (IMP) / Sharifah Fadylawaty Syed Abdullah … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

The need to work by educated Muslim women in Malaysia / Suhaida Mohd Amin and Mohd Faizal P.Rameli. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

The reading of tajweed in surah Yaasin for red-green colour vision deficiencies / Siti Sarah Adam Wan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

The wisdom of polygamy in Islam: The law and customary practice in Afghanistan / Nasir Ahmad Yousefi. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

This list was generated on Sat Apr 1 07:41:55 2023 UTC.