Staf Pendigitalan 2

Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti

Perpustakaan Tun Abdul Razak

Profile Picture

Latest Additions

  1. Yakob, Mohd Asmadi and Mustaffa, Zakaria and Hj. Ibrahim, Mohd. Takiyuddin (2011) Gaya hidup sihat melalui pemakanan: kajian terhadap penulisan ulama-ulama nusantara dalam Kitab Jawi / Dr. Mohd Asmadi Yakob , Prof. Madya Zakaria Mustaffa and Mohd. Takiyuddin Hj. Ibrahim. Research Reports. Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Shah Alam. (Submitted)
  2. Abdul Aziz, Nor Farradila and Ibrahim, Irwan and Isa @ Kamaruddin, Maizura (2008) The impact of Non-performing Loans (NPL) towards profitability performance (ROA, ROE, & NPM) / Nor Farradila Abdul Aziz, Irwan Ibrahim and Maizura Isa @ Kamaruddin. Research Reports. Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. (Unpublished)
  3. Mahayudin, Ahmad Fathi (2010) HPLC profile of root extract of Costus Malortieanus / Ahmad Fathi Mahayudin. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.
  4. Abdullah @ Rafie, Mohd Zahari and Megat Hanafiah, Megat Ahmad Kamal and Abas, Mohd Tahir (2005) Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan kepekatan logam berat (Pb, Zn, Cd dan Cu) udara di Bandar Jengka Pahang / Mohd Zahari Abdullah @ Rafie, Megat Ahmad Kamal Megat Hanafiah and Mohd Tahir Abas. Research Reports. Institute of Research, Development and Commercialization (IRDC), Shah Alam. (Unpublished)
  5. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2009) Istiadat Konvokesyen Ke-71 : 15 - 27 Oktober 2009 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.
  6. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Istiadat Konvokesyen Ke-77 : 24 November - 6 Disember 2012 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.
  7. Mohd Ali, Fazilahsul ParidalHaisah (2007) The perception of IT organizations towards Software Development Methodology adoption / Fazilahsul Paridalhaisah Mohd Ali. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.
  8. Abdul Majid, Fazleen Noorhuda (2005) A proposed framework for FTMSK alumni / Fazleen Noorhuda Abdul Majid. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.
  9. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2013) Istiadat Konvokesyen Ke-78 : 11-21 Mei 2013 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.
  10. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2013) Istiadat Konvokesyen Ke-79 : 9-19 November 2013 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.